start Drøm Test Utvikling Kontakt Startside
 


Psykologisk testing med sikte på personlig utvikling (Therapeutic Assessment) kan gi deg nye innfallsvinkler på hvor du er i livet og mulige veier videre for deg. Vi begynner med å formulere de spørsmålene om deg selv som du ønsker å arbeide med. Så går vi igjennom de ulike testene som passer best til å besvare dine egne spørsmål om deg selv. Testene kan være såkalte evnetester hvor du skal løse ulike oppgaver rett, spørreskjemaer om personlighet og preferanse, eller såkalte projektive tester hvor du arbeider fritt med en litt ukjent oppgave som ikke har en bestemt løsning.

Vi samarbeider om å forstå hvordan resultatene fra testingen kan besvare dine spørsmål. Du får en skriftlig sammenfatning av det vi har arbeidet med. Vi treffes 4-6 ganger i løpet av noen få uker. Mange opplever at de i løpet av denne korte tiden får bedre selvforståelse og tar store skritt i sin personlige utvikling. Les mer om Therapeutic Assessment f.eks. her (på engelsk).

Blekkflekk

Hva skulle dette kunne være? Bildet er ikke tatt fra en virkelig test.

Hva er neste tall i serien? Eksemplet er ikke tatt fra en virkelig test.

 

Til forsiden